Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /public_html/mvc/common/DataObject.class.php on line 36

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /public_html/mvc/common/ConfigParser.class.php on line 30

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /public_html/mvc/actions/Action.class.php on line 17

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /public_html/components/adodb/adodb.inc.php on line 886

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /public_html/components/adodb/adodb.inc.php on line 1858

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /public_html/mvc/views/SmartyView.class.php on line 13
Aerobik w wodzie - Ewa Szczotka
Ewa Szczotka

Regulamin zajęć

  1. Uczestnikiem może być osoba, która wykupiła karnet na edycję 10 kolejnych zajęć.
  2. Wykupienie karnetu jest jednoznaczne z przyjęciem tego regulaminu.
  3. Przed wejściem do wody należy wziąść prysznic. Czepek obowiązkowy.
  4. Uczestnicy zajęć biorą udział na własną odpowiedzialność, świadomi swojego stanu zdrowia ew. po konsultacji z lekarzem.
  5. Po upływie terminu ważności karnetu pierwszeństwo kontynuacji udziału mają osoby, które dokonają wpłaty na następną edycję 14 dni przed jej zakończeniem.
  6. Zajęcie niewykorzystane mogą być odrobione w innym terminie jednokrotnie w ciągu edycji, jeśli nieobecność była zgłoszona 1 dzień wcześniej.
  7. Zajęcia niewykorzystane nie mogą być przesunięte na kolejną edycję.

Kontakt

Telefon stacjonarny: +48 012 415 29 47

Telefon komórkowy: +48 0601 439 519